skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Indexeringspercentage alimentatie 2018

Alimentatie verplichtingen worden jaarlijks geïndexeerd, tenzij dit uitdrukkelijk in uw convenant is uitgesloten. Dit betekent dat de vastgestelde alimentatie ieder jaar wordt verhoogd met een indexeringspercentage. Dit percentage wordt jaarlijks door de Minister van Justitie vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Het indexeringspercentage alimentatie 2018 is vastgesteld op 1,5 %. Dit betekent dat alle alimentaties per 1 januari 2018 worden verhoogd met 1,5 %. De alimentatie plichtige moet deze verhoging zelf toepassen. Op de website van het LBIO kunt u eenvoudig zelf de geïndexeerde alimentatie berekenen.

DE INDEXERING IS VAN RECHTSWEGE

Het indexeringspercentage wordt jaarlijks berekend aan de hand van de ontwikkeling van de indexcijfers van de CAO-lonen in de periode september-september. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Het percentage van 1,5 % geldt automatisch voor alle alimentaties (zowel kinder- als partneralimentatie), of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken, tenzij in het echtscheidingsconvenant anders is afgesproken. De verhoging van de alimentatie wordt berekend over het uitkeringsbedrag zoals het op 31 december 2017 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd.

UITZONDERINGEN OP DE INDEXERING 

In één geval geldt de wettelijke indexering in het geheel niet. Als namelijk vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het peil van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet van rechtswege verhoogd met de vastgestelde percentages.

ALS U DE INDEXERING ONREDELIJK VINDT

Zoals gezegd vindt de verhoging van 1,5 % van rechtswege plaats. Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen partijen is daarvoor niet nodig. Als u de verhoging onbillijk vindt, zijn er twee mogelijkheden:

1: U treft zelf een andere regeling. Het staat u vrij om overeen te komen dat niet de totale verhoging, maar een deel daarvan of helemaal geen verhoging betaald hoeft te worden;

2: Is dat niet mogelijk, dan kan u aan de rechter vragen een andere regeling te treffen. Daarbij dient u een advocaat in te schakelen.

Maakt u van beide mogelijkheden geen gebruik, dan wordt de alimentatie per 1 januari 2018 verhoogd met 1,5 %.Gerelateerde blogs

Back To Top