skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Automatisch gezag voor ongehuwde vader bij erkennen kind?

De D66 heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat de ongehuwde vader bij het erkennen van een kind automatisch ook het gezag krijgt over het kind.

Wat is gezag?

De ouder met gezag is verantwoordelijk voor verzorging en opvoeding van het kind. Deze ouder is ook de beheerder van het vermogen van het kind. Daarbij is deze ouder tevens de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en kan dan officiële handelingen verrichten namens het kind. Bij kinderen jonger dan 14 jaar is deze ouder ook wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet. Bijvoorbeeld als hij/zij schade aanricht. Wanneer een kind tussen de 14 en 16 jaar is, hangt het van de situatie af of deze ouder aansprakelijk is. Vanaf 16 jaar is een kind zelf aansprakelijk.

Voor wie?

Bij de geboorte van een kind krijgt de biologische moeder automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Dit tenzij de moeder minderjarig is, onder curatele is gesteld of dat er sprake is van een langdurige geestelijke stoornis die het onmogelijk maakt dit uit te oefenen.

Wanneer een kind wordt geboren terwijl de ouders gehuwd of geregistreerd partners zijn, krijgen beide ouders het ouderlijk gezag over het kind. Ook wanneer men trouwt, dan wel een geregistreerd partnerschap aangaat na de geboorte van een kind, krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Voorwaarde is dan wel dat de vader (of duomoeder) het kind heeft erkend.

Indien ouders niet met elkaar zijn gehuwd of geregistreerd partners zijn, krijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Hiervoor moet de vader het kind hebben erkend. Ook moeten de ouders dit gezamenlijk voor de vader aanvragen bij de rechtbank.

“Te weinig ouders weten dat je dit gezag apart moet regelen als je niet getrouwd bent. Dit onlogische en oneerlijke verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders willen we aanpakken”, aldus Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid van D66.

Initiatiefwetsvoorstel  D66

D66 vindt de huidige regeling niet meer van deze tijd. Kamerlid Bergkamp: “Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet meer in een huwelijk geboren. Steeds meer stellen wonen samen. Wij begrijpen van juristen dat als deze stellen het gezag niet vastgelegd hebben, en later uit elkaar gaan, er veel juridische problemen ontstaan. Het is dus zaak om dat te veranderen”.

D66 heeft zodoende een initiatiefvoorstel ingediend om het voor ongetrouwde vaders makkelijker te maken om het ouderlijk gezag over hun kinderen te verkrijgen. D66 wil met het indienen van het initiatiefvoorstel dan ook dat de ongehuwde vader na de aangifte en erkenning automatisch het ouderlijk gezag verkrijgt.

De duomoeder

Waar in deze blog wordt geschreven over de vader, geldt hetzelfde voor de duomoeder.Gerelateerde blogs

Back To Top