skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Rechten en plichten co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten zij onder andere afspraken met elkaar maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen na de scheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Bij het opstellen van een goede zorgregeling moet onder andere gekeken worden naar hoe de zorg voor de kinderen tijdens het huwelijk werd verdeeld. Indien beide ouders het gezag hebben en zij na scheiding de feitelijke zorg en opvoeding van de kinderen (nagenoeg) gelijk verdelen, wordt er gesproken van co-ouderschap. Co-ouderschap is geen juridisch begrip; dit begrip staat niet in het wetboek. Meer dan een kwart van de kinderen woont na de scheiding afwisselend bij moeder én vader. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen in een co-ouderschapsgezin een hoger welbevinden hebben dan andere kinderen met gescheiden ouders (bron).

Inschrijving burgerlijke stand

Een kind moet worden ingeschreven op het adres waar het kind het grootste deel van de tijd verblijft. Co-ouders mogen om die reden kiezen bij welke ouder een kind wordt ingeschreven. De ouder waar een kind wordt ingeschreven, kan in aanmerking komen voor fiscale voordelen zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget. Wanneer er meerdere kinderen zijn, is het om die reden in de meeste gevallen aan te raden dat iedere ouder een kind inschrijft op zijn of haar adres. Meer informatie omtrent de fiscale voordelen is te lezen op www.raad-daad.nl/fiscale-voordelen-van-co-ouderschap.

Kinderalimentatie als co-ouder?

Ook bij co-ouderschap moet er in het ouderschapsplan een goede regeling getroffen worden over de kosten van de kinderen. Vaak wordt er gedacht dat er bij co-ouderschap geen sprake is van kinderalimentatie; dit is niet juist. Veelal wordt er echter een andere afspraak gemaakt over de kosten van de kinderen. Hierbij wordt dan onderscheid gemaakt tussen de verblijfskosten en de kindgebonden kosten van de kinderen. Doordat de kinderen (nagenoeg) even vaak bij beide ouders verblijven, zijn de verblijfskosten gelijk gedeeld. Voor het betalen van de kindgebonden kosten, zoals de kosten van kleding, school, contributies, etc. kunnen ouders een gezamenlijke rekening aanhouden.

Op deze gezamenlijke rekening kunnen de ouders de kinderbijslag laten storten. Tevens kunnen de ouders naar rato van draagkracht een aanvullende bijdrage overmaken op deze rekening.

Voor het uitwerken van een goede co-ouderschapsregeling  staan onze mediators u graag bij met Raad en Daad.Gerelateerde blogs

Back To Top