skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Partneralimentatie na onderhoudsverplichting aftrekbaar, mits…

Als u wilt scheiden of uw geregistreerd partnerschap wilt laten ontbinden, dan heeft u jegens elkaar een wettelijke onderhoudsverplichting. Deze onderhoudsverplichting duurt bij een huwelijk zonder kinderen maximaal even lang als de totale duur van het huwelijk indien u korter dan vijf jaar bent gehuwd. Bent u langer dan vijf jaar gehuwd, of heeft u samen een kind, dan is de duur van de onderhoudsverplichting maximaal twaalf jaar. De partneralimentatie die u hierdoor mogelijkerwijs betaalt aan uw ex-partner is aftrekbaar van de belasting en belast als inkomsten voor de alimentatiegerechtigde. Maar is ook na het verstrijken van de wettelijke termijn voor het betalen van alimentatie deze partneralimentatie aftrekbaar als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen?

Partneralimentatie na afloop van de wettelijke termijn

U kunt ervoor kiezen om in onderling overleg een langere termijn dan voornoemde termijnen  overeen te komen of de rechter na afloop van de wettelijke termijn te verzoeken om verlenging hiervan.  In deze gevallen blijven de periodieke betalingen bij de alimentatieontvanger ook na het verstrijken van de wettelijke termijn belast als inkomsten en blijven die betalingen bij de alimentatiebetaler aftrekbaar als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen.

Langere termijn op vrijwillige basis

Als u niet een langere termijn overeen bent gekomen en op volstrekt vrijwillige basis, dat wil zeggen zonder rechterlijk vonnis of een afspraak tussen  u beiden, de alimentatie wordt doorbetaald, is er geen sprake meer van inkomsten respectievelijk uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. Echter moet, als na het verstrijken van de wettelijke termijn de betalingen met een zekere periodiciteit blijven plaatsvinden, evenwel worden aangenomen dat er sprake is geweest van een mondelinge overeenkomst en blijven de betalingen eveneens aftrekbaar als persoonlijke verplichtingen. Onder de Wet IB 2001 zijn de betalingen aftrekbaar als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. In dat geval blijven de uitkeringen ook bij de ontvanger in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken.

Kortom, als u samen een langere  termijn voor de partneralimentatie overeenkomt, dan kunt u als alimentatiebetaler ook na de maximale termijn die de wet hieraan toekent, de betaalde alimentatie aftrekken van uw inkomsten en kan de alimentatiegerechtigde er als inkomsten belasting over betalen.

Meer informatie hierover vindt u in het besluit ‘Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de wettelijke termijn’Gerelateerde blogs

Back To Top